• Współpraca polsko-czeska

  • International cooperation

  • Česko-polská spolupráce

Pozyskiwanie dotacji

Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji  na projekty współpracy międzynarodowej,
ze szczególnym uwzględnieniem współpracy polsko-czeskiej oraz dotacji
z programu Interreg VA Czechy-Polska.

W naszej ofercie znajduje się przygotowanie wniosków w ramach ponad 120 programów grantowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm prywatnych raz pozostałych zainteresowanych instytucji.

Oferujemy przygotowanie wniosków m.in. w ramach następujących programów:
– Interreg VA Czechy-Polska, Forum Polsko-Czeskie, Fundusz Wyszehradzki,
– Europa dla Obywateli,
– Polska Pomoc Rozwojowa i pozostałe programy MSZ,
– Erasmus +,
– Kreatywna Europa,
– Granty ambasad (USA, Szwecji, Francji, itd.),
– Dotacje Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i pozostałych środków na współpracę z Niemcami,
– inicjatyw międzynarodowych w ramach PO WER,
– środków krajowych na współpracę międzynarodową (np. środki MKiDN, Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży),
– pozostałych programów grantowych Komisji Europejskiej,
– pozostałych programów Interreg.

W przypadku zainteresowania szczegółową ofertą prosimy o kontakt.