• Współpraca polsko-czeska

  • International cooperation

  • Česko-polská spolupráce

 

 

Informacje o zrealizowanych projektach.

 

Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu „Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim” zrealizowanego przez naszą Fundację wspólnie z czeskim stowarzyszeniem Education-Talent-Culture z Czeskiego Cieszyna.
W ramach projektu opracowaliśmy 10 spójnych metodologicznie, polsko-czeskich strategii rozwoju współpracy lokalnej na lata 2015-2020 przeznaczonych dla kilkudziesięciu gmin polsko-czeskiego pogranicza.
Drugim rezultatem naszych działań było zredagowanie dokumentu zawierającego postulaty w zakresie zmian w prawie krajowym inspirowanych rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi w państwie sąsiednim.
Istotnym elementem każdej strategii jest zestawienie propozycji projektów współpracy polsko-czeskiej możliwych do realizacji na terenie gmin objętych projektem wraz z podaniem źródeł ich finansowania w latach 2015-2020 (przede wszystkim w ramach programu INTERREG VA Czechy-Polska). Wspomniane propozycje projektowe mogą być również inspiracją dla innych gmin z obszaru pogranicza polsko-czeskiego.
Opracowania wymienione powyżej można pobrać ze strony: http://www.edutacu.eu/twincities/index.html
Zapraszamy do lektury.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
„Przekraczamy granice”

==

Wchodzimy na rynek sąsiada
W czerwcu 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Wchodzimy na rynek sąsiada”. W wyniku działań podejmowanych wspólnie z czeskimi partnerami projektowymi – Bonton z Rychnova nad Kneznou objęliśmy darmowymi usługami doradczymi ponad 200 przedsiębiorców z obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Największa część udzielanych porad dotyczyła kwestii założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej.
Drugim, najważniejszym rezultatem projektu była organizacja wyjazdów kilkuset polskich oraz czeskich uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych w celu zapoznania się z systemem kształcenia w kraju sąsiednim.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.pl-cz.net/pl
W przypadku pytań dotyczących rynku czeskiego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
„Przekraczamy granice”

==

Zamówienia publiczne bez granic
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami polsko-czeskiego projektu „Zamówienia publiczne bez granic” zrealizowanego przez naszą Fundację wspólnie z czeskim stowarzyszeniem Education-Talent-Culture z Czeskiego Cieszyna.
Projekt realizowany w latach 2012-2015 był przeznaczony m.in. dla polskich firm zainteresowanych uczestnictwem w przetargach ogłaszanych przez czeskie instytucje publiczne.
W ramach projektu opracowaliśmy 17 publikacji na temat prawa zamówień publicznych w Republice Czeskiej oraz 3 kursy e-learningowe dotyczące tej tematyki.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony www.publicproc.eu
W przypadku pytań dotyczących czeskiego rynku zamówień publicznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
„Przekraczamy granice”

==

Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy
Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych, wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego (OCRG) oraz Krajem Morawskośląskim (Republika Czeska) zrealizowała projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”.
Projekt miał na celu rozwój współpracy gospodarczej na granicy czesko-polskiej poprzez wzmocnienie więzi między przedstawicielami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i sektora publicznego.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”.
Tematy publikacji:
1. Porównanie koncesji i licencji obowiązujących w obrocie gospodarczym w Polsce oraz Republice Czeskiej.
2. Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim – rolnictwo i przemysł spożywczy.
3. Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim – przemysł drzewny i meblarski.
4. Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim –  turystyka, wyjazdy lecznicze).
5. Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim –odnawialne źródeł energii / branża budowlana.
Publikacje można pobrać ze strony: http://biznetwork.kr-moravskoslezsky.cz/pl/node/21

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
„Przekraczamy granice”