_O_ NAS

O NAS

 

Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych (OFIM) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju lokalnego oraz współpracy międzynarodowej.

Szczególną rolę w naszej działalności odgrywa czesko-polska współpraca transgraniczna. Współpracujemy z organizacjami non-profit, instytucjami naukowymi oraz jednostkami administracji publicznej w kraju i za granicą.